Лични доходи Лични

източниците на пари и други доходи, които населението трябва да задоволи нуждите си. Основните източници на DN. л. са: заплати, индивидуална трудова дейност, предприемачество, плащания и ползи от фондовете за обществено потребление (пенсии, безвъзмездни средства, надбавки и т.н.), лично спомагателно земеделие.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.