Частното застраховане

Виж. Лична застраховка

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.