Лична прелатация

организация, която има определена юрисдикция в йерархичната структура на Църквата и се ръководи от прелата. Прелацията се подчинява на Свещената конгрегация за епископи. Тя е създадена от Светия престол, основана на необходимостта от пасторална грижа за вярващите или от съображения, свързани с църковната организация. Прелацията се управлява от одобрената от Светия престол харта. Към личната прелапа могат да принадлежат както миряни, така и свещеници. Думата "лично" означава, че юрисдикцията на прелацията не се прилага за определена територия, както в случая с енориите и епархиите, а само за конкретни хора, които обитават планетата Земя.

Католическа енциклопедия. EdwART. 2011.