Персонализиране

налагане на лична, лична отговорност на служителите в съответствие с длъжностните характеристики.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.