Одит на персонала

- оценка на пригодността на човешките ресурси на организацията за нейните цели и стратегия за развитие;
- диагностика на причините за проблемите, причинени от грешка на персонала;
- разработване на конкретни препоръки за управление и услуги за у