Човешки ресурси

- разходите на организацията по отношение на парите за персонала и неговото развитие.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.