Личен лизинг

- форма промени в броя на персонала, в който независима кредиторска фирма прехвърля за определен период от време един или повече от своите служители, с които има трудов договор с друг кредитополучател, задължавайки тези служители по време на "отдаването п