УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

план за покупка на акции от служителите на компанията (служител план дялово участие) (участие на служителите) 1 Укрепване на мотивацията на работната сила чрез разпределяне между запаси персонал. Участие на работниците в акционерния капитал на дружеството ( см: ) Планът за придобиване на дял от собствеността на служителите вече е важен фактор за подобряване на връзката между администрацията и работниците в индустрията. Представител на Съвета на директорите на служителите на дружеството от гледна точка на та да се гарантира участието на персонала в управлението на фирмата, Бизнес Обяснителна речник - M: ... "ИНФРА-М" Издателство "Целият свят" Греъм Бетс Бари Brayndli, С. Уилямс и т.н. Като цяло Edition: д д ... Osadchaya IM 1998.