Персонална политика

- общата посока на работа с персонала; набор от принципи, методи, форми, организационен механизъм за развитие на цели и цели, насочени към:
  • за запазване, укрепване и развитие на човешките ресурси;
  • , за да създаде високоефективен и сплотен ек