Издаване на персонал

Виж. Освобождаване на труда

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.