Песета

паричната единица на Испания, състояща се от 100 сантиметра.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.