Pest-анализ

Идентификация на политиката (политика), икономическа (икономиката), социална (общество) и технологии (технологии) аспекти на околната среда, които могат да повлияят на стратегията на компанията. Този аналитичен инструмент за стратегическо планиране се развива от началото на 60-те години на миналия век. Акад. PV. 2001.