PESTEL анализ

Аналитичен инструмент за стратегическо планиране. Абревиатурата "pESTEL" се състои от съкращенията на шест английски думи: политически, икономически, социални, технологични, екологични и правни. Този анализ има за цел да идентифицира политически, икономически, социални, технологични, правни или законодателни аспекти на външната среда, които могат да засегнат стратегията на компанията.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.