На вредители

животни, да увреждат културните растения или причинява смъртта им. Основно V. с. стр. сред гръбначни животни - бозайници, по-специално гризачи, сред безгръбначни - някои видове коремоноги, много кръгли червеи (нематоди), нематоди, причиняващи болести по растенията. Щетите, причинени от V. s. стр. , е застрахователно събитие.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.