Вредители Товари

гризачи и насекоми, които увреждат превозвания товар. Сред гризачите, обитаващи товарни складове в пристанищата и на кораби, най-често е сив плъх и мишка къща и вода полевка. Вредите, причинени на града, обикновено се отнасят до броя на застрахователните дела.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.