Pete

помещения на фондовата борса, където се сключват сделки с фючърсни договори.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.