Петраков Николай Yakovlevich (Роуд 1937)

икономист, академик на СССР (сега Руската академия на науките). Един от първите, който критикува пороците за централизирано планиране и управление на националната икономика. Ключови изследователски области: развитие на механизмите за управление на пазара, за моделиране на процеси на ценообразуване, теория и методи за прилагане на икономическата политика в различни икономически условия. Той допринесе много за развитието на основите на оптималното функциониране на теория социалистическа икономика (по-специално създадена концепцията за оптимално ценообразуване), теорията за сравняване на разходите и ползите в националната икономика.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.