Нефтени долари

(петродолари) Разпоредби в щатски долари, депозирани в банки след бързото нарастване на цените на петрола през 1970г. През този период приходите от износ на страните производителки на петрол нараснаха бързо. Това доведе до формирането на голям положителен баланс на текущите оперативни баланси на тези страни, което на свой ред имаше значително влияние върху международната финансова система.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.