Petty William (1623-1687)

Английски икономист, един от пионерите на класическата тенденция на икономическата мисъл. Разширявайки границите на меркантилизма, Пети не само изследва сферата на циркулацията, но и се обръща към производствения процес като основа на икономическия живот. Известната формула на Пети е бащата и най-активният принцип на богатството, земята е майка му.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.