Peyenenlop

инж. плащат плик плик със заплати, издадени на служителя.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.