"PHOTO FRANCH-TRUCK"

условие за доставката на стоки по шосе, включително разходите за товарене.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.