Физическото разпространение

Физическа Разпределение Обхват логистични дейности, което е част от процеса на продажба (дистрибуция), и включва всички логистични операции и функции, свързани с физическо движение, съхранение и инвентаризация управлението на SE в разпределителните стока структури и т.н. производители и / или логистични посредници

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.