Лекарят частна

лице, което притежава необходимата квалификация и извършване оказване на платени медицински услуги (услуги), без образуване на юридическо лице, т.е.. Д. В начина на самостоятелна заетост. В Руската федерация е забранено лечението на пациенти, страдащи от особено опасни инфекции и онкологични заболявания. Дейността на военната служба, която обслужва застрахования контингент за медицинска застраховка на гражданите, подлежи на лицензиране.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.