Физиокрация

(физиократите) френски икономисти Група края на XVIII век. ръководена от Ф. Пюне (1694-1774 г.). Последните икономически таблици обикновено се считат за най-ранният вариант на сметките за национален доход и за циркулярния поток на дохода. За разлика от меркантилисти ( cm меркантилизъм (меркантилизъм), те вярват, че единственият източник на богатство (богатството) в полза на селското стопанство, търговията и индустрията не е повече от обхвата на обмена на обекти с еднаква стойност (стойност) Повечето от разпоредбите на тяхното учение .. (например предложение за събиране на данъци само от земята) не се използва в момента, но даде висока оценка за позицията на физиократите като първите в света за свободна търговия поддръжници (свободна търговия) и теоретици, чиято работа е положил основите на научната дейност на Адам Смит (1723-1790).

. Обяснителна речник бизнес - М :. "ИНФРА-М" Издателство "Целият свят" Греъм Бетс Бари Brayndli, С. Уилямс и т.н. Като цяло Edition: г н д Osadchaya IM през 1998 .......