Пиастър

малка монета от Египет, Ливан, Сирия, Судан. Един пласт прави стотна килограм.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.