Pibor

пазарен депозит на Парижкия междубанков депозит.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.