Опаковка

състояние на пазара на една или няколко стоки, при които предлагането на тези стоки значително надвишава търсенето.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.