Почистване

закупуване на активи на дружеството, което ги продава във връзка с трудно финансово състояние.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.