PIGMENTAN

СВИНСКО
ПИЛИМЕЙ, 1. вижте Пигмеи. 2. По отношение на пигмеите (1 стойност), на техния език (семейство Нигер-Конго), начин на живот, култура, както и на територията на тяхното пребиваване, вътрешната му структура, история; като тази на пигмеите. Малки ритуали, вярвания.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.