Пигу (Пигу) Артър Сесил (1877-1959)

английски икономист, който полага основите на теорията на социалната държава. Промени икономическия модел на ДМ Кейнс, въведен в него богат ефект

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.