PILLAR

1, 4х3 м.
Има 3 рекламни повърхности.
Той е инсталиран в централната част на града в пешеходната зона. Естетично, хармонично съчетава компактността и голямото рекламно поле. Подчертава изключителността на рекламирания продукт. Оборудван е с вътрешно осветление

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.