"Отровни хапчета"

метод за защита срещу придобивания чрез издаване на нови акции, обикновено привилегировани акции.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.