Пин код

инж. персонален идентификационен номер, ПИН - персонален идентификационен номер
, който е назначен на собственика на пластмасова банкова карта, за да идентифицира самоличността си по време на финансови транзакции.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.