PING

Часът на преминаване на сигнала (обмен на пакети) от компютъра на потребителя до определен сървър и обратно. Много време за пинг е лошо, защото не можете да играете игри в интернет и лошо синхронизиране (което ще даде нестабилна връзка). Кратко време за пинг, това е ключът към стабилна и висококачествена връзка между персонални компютри и сървъри (English ping)

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.