Пио Кристиано музей

(италиански музей Pio-Cristiano) - един от музеите на Ватикана. Тя е посветена на колекцията от раннохристиянски произведения на изкуството, открити в римските катакомби. Музеят е основан по заповед на папа Пий IX през 1854 г. и първоначално е бил разположен в двореца Латеран; Папа Йоан XXIII я отвел във Ватикана. Изложбата в новите зали на музея бе открита на 15 юни 1970 г. колекция от саркофази на музея са украсени с релефи и рисунки от древна история, но получи нов смисъл: Орфей - Христос Адонис - пророк Йона. Саркофазите са подредени в хронологичен ред, по тип и иконография. Фигурите и рисунките не губят своята естетическа стойност по време на ранното християнство, но символичното им значение стана основно нещо. Сред най-известните произведения включват събирането на Добрия Пастир - тази скулптура е част от по-рано саркофаг (IV век), реставрирана през ХVIII век. Други саркофази: саркофаг Сабина (315 епизода от Новия Завет и апокрифни истории от живота на св. Петър.), Двама братя саркофаг (350 грама), т.нар догматичен саркофага (325-350 GG.).

Католическа енциклопедия. EdwART. 2011.