PIXEL

неделим точка в графичното изображение; .... Най-малкият адресируем елемент на пиксел на растерното изображение се характеризира с правоъгълна форма и размери на които определят пространственото разделителната способност на изображението (инж. пиксел, съкр. от английски език. картината елемент, фотоелемент)

речник на условията за бизнес. Академик. PV. 2001