Място на изпълнение на задълженията

мястото, където задължението трябва да бъде изпълнено, строителните работи и т.н., освен ако не е посочено друго в договора или произтича от обстоятелствата по делото. Обикновено М. и др. за. - това е официалното място на фирмата, фирмата или мястото на пребиваване на лицето към момента на поемането на задължението.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.