Местоположение примати

примати място primatial седалка - седалка, която седи в поклонение примати ( свещеник, който води това поклонение).

Католическа енциклопедия. EdwART. 2011.