, За да останат, докато

мястото, където гражданинът живее временно, като не е мястото на пребиваване.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.