Място на борсата

А. Правото на брокер или брокерски офис да извършва търговски операции на фондовата борса и да има своите търговци в търговския си етаж.
Б. Място в обменната зала, разпределена на член на борсата.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.