Плагиатство

умишлено приписване на авторството на литературна, научна, изкуство, изобретение.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.