PLAMS

(Англ. плъг-ин)
софтуерен компонент на стъпката-браузър, който позволява да се приложат допълнителни функции. Например гледане на мултиплициране на Flash, слушане на музика в mp3, преглеждане на документи във формат. pdf и т.н. Повечето плъгини са безплатни и могат да бъдат изтеглени от уеб сайта на производителя. Някои елементи от страниците на сайтове може да изискват един или друг плъгин. Ако изискваният добавка не е инсталиран, браузърът обикновено автоматично ще ви подкани да го инсталирате

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.