ПЛАН

1) чертеж, изобразяващ върху равнинния терен, обект, конструкция по метода на хоризонтална проекция; 2) структурата, местоположението на части от нещо; 3) проектиране, проект, задача, изпълнението на които изисква изпълнението на редица предварително планирани действия, дейности, обединени от обща цел; 4) предписаната процедура за действия, работи за всеки период

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.