План икономически

план за развитие на икономическата система, икономиката на държавата, регионите, направленията, компаниите. П. е. очертава начините за постигане на желаните резултати и източници на необходимите ресурси.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.