Екологични цели

изискванията по отношение на ефективност, количествено, където всъщност наложена на организацията или части от тях, което произтича от екологичните цели и че трябва да се създаде и изпълни, за да достигне целевата дисплея

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.