Плакат на авиационната злополука

показател за полетна безопасност, критерий за оценка на риска в авиационната застраховка.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.