Планиране на бюджета

процесът на съставяне, преразглеждане, одобряване и изпълнение на бюджета.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.