Кредит за планиране

планиране на обема и посоката на кредитните инвестиции, както и източниците на кредитни ресурси.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.