Планиране на хоризонта

крайният срок, предвиден в работния план.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.