Manpower планиране

функция за управление на човешките ресурси, която се състои в определяне на нуждата от хората в трудоспособна възраст и способността им да работят. Планирането на работната сила има вероятностна характеристика и зависи от: нивото на търсене и предлагане на работна ръка в определен регион; от нивото на заетост; от организацията на процеса на заетост на населението и други фактори

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.